O stronie /  ESENCO, czyli sedno wszystkiego

RSS

O stronie

Ostrzeżenie! Strona zawiera treści prowolnościowe, które mogą zmienić sposób twojego myślenia i sprawić, że będziesz bardziej szczęśliwy. To może być niewygodne dla ludzi w twoim otoczeniu, co mogą manifestować swoją jawną dezaprobatą, gdyż pozbawieni władzy i wpływu niekoniecznie muszą to łatwo zaakceptować.

Esenco, to z języka esperanto „sedno”, „meritum”, „istota” ale również „esencja”, „wyciąg”, „wywar”.

Zgodnie z powyższym hasłem, strona zawiera treści podejmujące próby dotarcia do sedna ludzkiego życia, odkrywania jego sensu, ładu, poszukiwania sposobów osiągania szczęścia i spełnienia. Aby odpowiedzieć na tego typu wezwanie, z pewnością potrzeba pewnego rodzaju odwagi, jednak jeśli nie zadowalasz się prostymi wyjaśnieniami, takimi jak „bo tak” albo „tak już jest”, to prezentowane informacje mogą być dla ciebie przydatne. Aby porzucić matrix, wpierw go zrozumieć należy. „Poznaj samego siebie” widniało wyryte na przyczółku świątyni delfickiej. Pewien wysiłek jest konieczny, aby odnaleźć utracone szczęście. Warto jednak podjąć ten wysiłek, gdyż w sprawach dotyczących istoty naszego życia nie opłaca się iść najprostszą drogą, ale taką, która w ostateczności zaoferuje większą gratyfikację. Taka droga nie jest również łatwa do precyzyjnego określenia. Dużo trzeba umieć przewidzieć i wiele drogowskazów odszukać. „Szeroka jest bowiem brama i szeroka ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znają.” (Mt 7,13–14).

Podejmę próbę wyjaśnienia, kto lub co tym wszystkim kręci. Co prawda to niebezpiecznie ambitny plan, ale przynajmniej w części możliwy do zrealizowania. W jakiej części, to się okaże w przyszłości. Dopiero po odbiciu od portu można gdziekolwiek dopłynąć. Priorytetowym założeniem podczas realizacji tego projektu jest docieranie do sedna w każdej z poruszanych dziedzin, ograniczanie niepotrzebnych treści do najważniejszych konkretów, aby pozostała sama esencja, „samo gęste”, w najważniejszych dziedzinach ludzkiego życia, które dotyczą przede wszystkim szczęścia, rozwoju duchowego, życia religijnego, ale również ekonomii czy wybranych poglądów na państwo i społeczeństwo. Przedstawienie tak skomplikowanych zagadnień w „dwóch słowach” nie zawsze będzie możliwe, jednak, cytując za pierwszą polską encyklopedią powszechną Nowe Ateny ks. Benedykta Chmielowskiego, „Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba.”

Obserwując zachowania otaczających nas ludzi, nietrudno dojść do wniosku, że zdecydowaną większość przydałoby się skierować na przymusową terapię psychologiczną. Przed jakimkolwiek przymuszaniem kogokolwiek do czegokolwiek powstrzymuje mnie bardzo silne pragnienie osobistej wolności. Jakże często jednak jesteśmy sfrustrowani, zalęknieni, zawistni i zazdrości, uzależnieni od alkoholu, jedzenia, pieniędzy, posiadania, chcemy być zawsze nad innymi, zewsząd łakniemy uznania i akceptacji. Zwróć jednak uwagę, że wszyscy urodziliśmy się dobrzy i niewinni. Po drodze coś musiało pójść nie tak. Aby osiągnąć trwałe szczęście, musimy wrócić do równowagi. Zawsze mamy przynajmniej dwie drogi, z których jedna jest prosta i łatwa. Czyż nie ona jednak zaprowadziła nas do miejsca, w którym złapaliśmy się na tym, że trochę się zagubiliśmy? Jest też droga nieznacznie trudniejsza, ale również możliwa do pokonania. Wiele szkód wymaga naprawienia, wiele spraw – zrozumienia. W wyborze drugiej drogi także ukryta jest pułapka, gdyż diabeł zawsze gra z człowiekiem w trzy karty. Ale o tym innym razem.

Strona prezentuje pewien model, opisujący świat ludzkiego wnętrza i relacji społecznych. Jeśli chcesz, możesz go wykorzystać na swojej drodze do szczęścia, ale nie musisz go w pełni akceptować. Jeśli w jakiejś części nie zgadzasz się z prezentowaną treścią, spróbuj wybrać dla siebie tylko korzystne elementy. Możesz też całkowicie odrzucić moje wyjaśnienia. Wolność człowieka jest najważniejsza, a co za tym idzie, możliwość podejmowania samodzielnych wyborów. Konsekwencje zawsze są po twojej stronie. Jak każdy model, ten również może być zastąpiony przez inny, bardziej korzystny. Zważyć przy tym należy, że dobry model powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów, m.in. lepiej wyjaśniać obserwowaną rzeczywistość.

Uwaga! Niektóre treści mogą być kontrowersyjne. Są one wyrazem prywatnych poglądów autora. Jeśli kategorycznie odrzucasz tego typu wyjaśnienia, za bardzo cię dotykają, przerwij czytanie. Przykro mi, jeśli czujesz się dotknięty. Pamiętaj jednak, że z reguły prawda boli najmocniej.

Zapraszam do lektury!

Artur Domalewski